Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów:

Pdf IconKARTA OCENY ŚWADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM (wg skali Barthel)
Pdf IconSKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
Pdf IconWNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
Pdf IconWYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Pdf IconWNIOSEK DO ZOL