Dokumenty do pobrania

KARTA OCENY ŚWADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM (wg skali Barthel)

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

WNIOSEK DO ZOL

Skontaktuj się

tel: 41 350-10-24
mobile: 515-070-077 
e-mail: zol@interia.eu

 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Osiny 54B
26-015 Pierzchnica
NIP 6571416369
REGON 291142817

Odwiedź nas