Dokumenty do pobrania

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM (wg skali Barthel)

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

WNIOSEK DO ZOL

Skontaktuj się:

tel: 41 350-10-24 wew. 24
mobile: 515-070-077
e-mail: dzialmedyczny@nzozprofilaktyka.eu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Osiny 54B
26-015 Pierzchnica
NIP 6571416369
REGON 291142817

znajdź nas na mapie: